Czy czeka nas likwidacja WIBOR

Czy czeka nas likwidacja WIBOR?

Prawo

Osoby śledzące doniesienia medialne nie mają wątpliwości, co do tego, że kontrowersje związane ze wskaźnikiem WIBOR jedynie narastają. O tym, że trudno go uznać za wskaźnik uczciwy, wspominają nawet te osoby, które są zawodowo związane z bankowością. Coraz częściej wspomina się też o tym, że w pewnym momencie zostanie zlikwidowany.

Przyszłość wskaźnika WIBOR – teoria i praktyka

Choć obietnica likwidacji WIBOR brzmi optymistycznie, nie oznacza to wcale, że nowe umowy kredytowe będą wiązać się ze znacznie niższym oprocentowaniem. Zmieni się przede wszystkim wskaźnik, który będzie pozwalał na obliczanie wysokości rat, a kontrowersyjny WIBOR zostanie zastąpiony przez WIRON. Ten ostatni już teraz budzi pewne wątpliwości, samo oczekiwanie na decyzję o zastąpieniu jednego wskaźnika drugim może więc być niewystarczające. Na szczęście, możliwa staje się dziś likwidacja WIBOR w konkretnych umowach kredytowych. Systematycznie rośnie liczba kancelarii, które są gotowe podjąć się takiego zadania i walczyć o interesy swoich klientów.