Unieważnienie WIBORu i co warto o tym wiedzieć

Unieważnienie WIBORu i co warto o tym wiedzieć

Ciekawe Prawo

W roku 2022 Sąd Okręgowy w Katowicach podjął doniosłą decyzję o likwidacji WIBOR-u jako wskaźnika wykorzystywanego do ustalania odsetek w kredytach w pewnej umowie.

Oznacza to, że klienci będą płacić niższe raty kredytowe, oparte wyłącznie na marży bankowej. Warto zwrócić uwagę, że rośnie przekonanie, że WIBOR może być stosowany w sposób niewłaściwy, a banki nie informują kredytobiorców o całkowitym ryzyku związanym z tym wskaźnikiem.

Unieważnienie WIBOR-u: Klienci będą płacić niższe raty kredytowe

Czy umowa kredytowa z wykorzystaniem WIBOR-u może zostać unieważniona? Tak, unieważnienie WIBORu jest możliwe. W przypadku usunięcia wskaźnika z umowy, kredytobiorcy mają prawo do zwrotu wpłaconych już środków na raty kredytowe, które były oparte na WIBOR. Obniżenie oprocentowania kredytów o około 7,5% może prowadzić do znacznej redukcji wysokości rat dla wielu osób.

Jeśli jesteś kredytobiorcą i chcesz sprawdzić swoją umowę, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, specjalizującym się w tej dziedzinie. Unieważnienie WIBOR-u doprowadzi do istotnego obniżenia wysokości rat kredytu.